Sociale Verzekeringsbank 2017

Welkom bij de SVB Kennisbank

 

De kennisbank van de SVB brengt trends en ontwikkelingen in beeld op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast is hier veel informatie te vinden over de feiten en cijfers van de SVB uitvoering. Inclusief alle informatie uit het SUWI-jaarverslag.

De cijfers van het afgelopen jaar zijn veelal gerelateerd aan eerdere jaren, zodat we bewegingen en trends kunnen presenteren. De diverse achtergrondartikelen vindt u door te klikken op kennisbank. U kunt binnen de artikelen gemakkelijk zoeken met de zoekoptie boven in het scherm, of opties te selecteren in het linkermenu.

Kinderbijslag gaat makkelijk online

Yasmin merkt nooit iets van de SVB

Yasmin is 34 jaar. Ze woont samen in Arnhem en heeft met haar partner twee kinderen van vier en zes jaar. Yasmin en haar partner werken allebei. Ieder kwartaal ontvangt zij van de SVB kinderbijslag. Na de geboorte van het eerste kind was dit binnen 5 minuten aangevraagd. Toen hun tweede kindje werd geboren, hoefde Yasmin zelfs helemaal niets te doen: de kinderbijslag werd vanzelf verhoogd.

SVB heeft veel klanten zoals Yasmin. De betaling verloopt automatisch en er is geen reden om contact te hebben met de SVB. Yasmin wéét misschien niet eens dat de kinderbijslag door de SVB wordt uitbetaald.

Wie zijn eerste kind krijgt, ontvangt kort na de geboorte een brief van de SVB met het verzoek om kinderbijslag aan te vragen. Dit is online, door in te loggen op MijnSVB, zo gebeurd. Wordt een broertje of zusje geboren, dan wordt de kinderbijslag automatisch aangepast.

Kinderbijslag en online dienstverlening

De kinderbijslag in cijfers

Het afgelopen jaar is het aantal klanten die kinderbijslag ontvangen iets teruggelopen tot zo’n 1,9 miljoen

2012: 1.935.691, 2013: 1.929.003, 2014: 1.921.613, 2015: 1.916.963, 2016:1.913.439

In 2016 ontvingen de klanten hiervoor totaal: 8.297 miljoen aan kinderbijslag meer over kinderbijslag.

Makkelijk en efficiënt

Veel aanvragen en wijzigingen die via internet worden gedaan, kunnen we automatisch afhandelen. Dit is veel sneller voor de klant en efficiënt in de uitvoering.

De Berichtenbox

Steeds meer klanten kiezen ervoor om post van de SVB digitaal te ontvangen, via de Berichtenbox van Mijn Overheid. Dit is de persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid waar ook veel andere overheidsinstanties zoals gemeenten en de Belastingdienst bij zijn aangesloten. meer over de berichtenbox

 

Het aantal gebruikers landelijk van de berichtenbox:

in 2005: 140.000, 2010 500.000, 2015: 2.800.000, 2016: 6,0 miljoen.

82% van de mensen met een berichtenbox wil de post van de SVB-digitaal ontvangen meer over de berichtenbox.

Bijna alle klanten vragen de kinderbijslag digitaal aan. Een groot verschil met tien jaar geleden.

Digital aanvragen: in 2006: 33%, 2011: 89%, 2016: 98% en automatische aanvragen: in 2013: 77%, 2015: 71%, 2016: 77%.

Het percentage automatisch verwerkte aanvragen kinderbijslag. Internationale aanvragen, kunnen niet automatisch worden verwerkt meer over verwerkte aanvragen kinderbijslag.

AOW-pensioen en de makkelijke website: svbabc.nl

Gregory weet niet waar hij recht op heeft

Gregory krijgt sinds juli 2016 een AOW-pensioen. Omdat hij pas op zijn 47e in Nederland is komen wonen, heeft hij geen volledig AOW-pensioen opgebouwd. Hierdoor heeft hij moeite rond te komen. Gregory is de Nederlandse taal niet goed machtig. Hoe komt hij erachter of hij misschien recht heeft op een meer over aanvullende uitkering?

Veel Nederlanders hebben, net als Gregory, moeite met de Nederlandse taal. Landelijk hebben zelfs 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 moeite met lezen en schrijven en hierdoor vaak ook met het gebruik van het internet. Dit terwijl de overheid juist steeds meer inzet op digitale dienstverlening.

De SVB vindt het belangrijk dat alle burgers in Nederland toegang hebben tot begrijpelijke informatie van de overheid. Daarom zet zij zich in voor initiatieven om burgers te ondersteunen die minder digitaal vaardig zijn.

AOW en de makkelijke website.

AOW-pensioen in cijfers

AOW cijfers in 2001: 2.365.636, 2006: 2.604.559, 2011: 3.016.955, 2016: 3.397.634

Het aantal AOW-pensioenen stijgt nog steeds. meer over AOW-pensioenen

Samenwerking in de keten

De SVB participeert in initiatieven om burgers die minder digitaal vaardig zijn te ondersteunen:

  • De Gemeente Utrecht ontwikkelde, in samenwerking met de Belastingdienst, UWV, Logius, Digiwijs en de SVB, de website www.Uabc.nl. Op deze website krijgen mensen uitleg over veel voorkomende stappen op overheidswebsites.
  • De pilot gezamenlijke persoonlijke dienstverlening is een overheidsinitiatief om niet-digivaardigen te helpen. Logius, SVB, Belastingdienst, DUO en gemeenten Groningen, Zwolle, Enschede, Tilburg, Utrecht, Deventer, Apeldoorn en Middelburg - Veere – Vlissingen werken hierin samen. Burgers van deze gemeenten die contact opnemen met één van de andere organisaties, maar liever persoonlijk geholpen willen worden met hun digitale vraag, krijgen een afspraak aan het gemeenteloket.
meer over integrale dienstverlening

Ook het percentage klanten met een onvolledig AOW-pensioen stijgt nog steeds Het aantal gekorte pensioenen: in 2005: 15,2%, 2010: 17,9%, 2015: 18,82%, 2016: 18,9% meer over stijging AOW-pensioenen.

Aantal gebruikers van de steffiewebsite

Aantal gebruikers per maand in 2016: januari: 29539, februari: 8924, maart: 9623, april: 9569, mei: 9140, juni: 7217, juli: 6128, augustus: 6044, september: 6494, oktober: 6798, november: 8002, december: 7669.

De makkelijke website van de SVB

Op de www.svbabc.nl geeft het personage Steffie uitleg over de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Wonen en/of werken over de grens

Is de overheid wel berekend op Babette?

Babette is 44 jaar oud en woont vandaag in Breda. Maar dat kan volgende maand anders zijn, want Babette werkt als IT-er graag over de grenzen heen. Soms pendelt ze tijdelijk tussen twee landen, bijvoorbeeld wanneer ze een opdracht in Duitsland of België heeft. Maar vaak verhuist ze mee met haar werk. Babette ervaart regelmatig dat de Nederlandse overheid nog niet goed is berekend op haar ‘fluïde inwonerschap’.

Steeds meer burgers kiezen er net als Babette voor om buiten Nederland te wonen of werken. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de opbouw van sociale rechten. Wie langer dan een jaar buiten Nederland woont of werkt, bouwt voor die jaren geen AOW op en ontvangt ook geen kinderbijslag of Anw.

Mensen als Babette lopen vaak tegen vragen aan: waar is de meer over zorgverzekering geregeld? En de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ook zijn er burgers die continu in andere landen werken. Hébben zij nog wel een thuisland?

Wie naar het buitenland vertrekt kan terecht bij de SVB

Grensinfopunt.nl

Wie in Duitsland of België gaat wonen, werken, studeren of ondernemen, of vanuit deze landen naar Nederland komt om dat te doen, kan met al zijn vragen over sociale zekerheid terecht bij de SVB. De website grensinfo.nl biedt alle informatie over sociale zekerheid, belastingwetgeving en andere regels. De website is een samenwerking van de Belastingdienst, het UWV, het Zorginstituut Nederland en de SVB (het Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken lezen over dienstverlening in het buitenland).

Detacheringsverklaringen (A1)

De SVB geeft detacheringsverklaringen uit aan medewerkers die voor hun Nederlandse werkgever in het buitenland gaan werken. In 2016 werden er 105.361 detacheringsverklaringen (A1-verklaringen (toepasselijke wetgeving)) afgegeven.

Persoonsgebonden budget

Zorg voor Joris

Peter en Annemiek hebben een zoon, Joris. Joris is meervoudig gehandicapt en heeft een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kan Joris iedere dag de hulp krijgen die hij nodig heeft. Hij heeft vier vaste zorgverleners die thuis voor hem zorgen. De zorg rondom Joris vraagt veel van Peter en Annemiek. Gelukkig verzorgt de SVB de salarisadministratie. Dat scheelt uitzoekwerk, vooral op het gebied van belastingen.

In 2016 hadden 121.597 mensen een persoonsgebonden budget. Een deel van deze budgethouders maakten, net als Peter en Annemiek, gebruik van hulp die de SVB kan bieden bij de salarisadministratie. In 2016 werd gemiddeld 98% van de correct ingediende declaraties binnen tien werkdagen betaald. meer over PGB betalingen

PGB in Cijfers

Als budgethouder heb je vaak met veel verschillende partijen te maken, zoals de Belastingdienst, de SVB, de gemeente of het zorgkantoor, de zorgverlener(s), CAK en CIZ.

Circa 120.000 budgethouders

Zo’n 140.000 declaraties per maand

Zo’n 25.000 zorgovereenkomsten per maand. meer over PGB betalingen