Filter op thema's

Disclaimer

Deze website informeert u over de wetten en regelingen die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert en hoe we onze taken uitvoeren. Deze site is gericht op verantwoording en reporting. Voor klantvragen en meest actuele uitvoering van de wetten en regelingen kunt u terecht op www.svb.nl.

De SVB is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in het functioneren van deze website. De SVB doet er zoveel mogelijk aan om misbruik van de inhoud van deze website te voorkomen. De SVB is niet aansprakelijk voor informatie of berichten die gebruikers van onze website via internet verspreiden.

De SVB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar we verwijzen. De SVB is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die naar de website van de SVB verwijzen.