Jaarcijfers 2016

De verdeling van de klanten over de verschillende regelingen

Algemene Ouderdomswet: 60%, Kinderbijslag: 34%, Overig: 3%, Persoonsgebonden budget: 2%, Algemene nabestaandenwet: 1%.

meer lezen over Verdeling van de klanten over de verschillende regelingen

Automatisch verwerkte aanvragen AOW/Kinderbijslag

Automatisch verwerkte aanvragen AOW: in 2013: 54%, 2015: 63%, 2016: 68%. Kinderbijslag: in 2013: 77%, 2015: 71%, 2016: 76%.

meer lezen over Automatisch verwerkte aanvragen AOW/Kinderbijslag

Het percentage gekorte AOW-pensioenen stijgt nog steeds

Totaal in cijfers: 2005: 2.553.542, 2010: 2.881.335, 2015: 3.371.258, 2016: 3.397.634. Gekort in percentages: 2005: 15,2%, 2010: 17, 9%, 2015: 18,82%, 2016: 18,9%.

meer lezen over Stijging gekorte AOW-pensioenen

Klanttevredenheid SVB

7,7

meer lezen over Klanttevredenheid SVB

Verhoging pensioenleeftijd zichtbaar in de toekenningen AOW

Verhoging per maand (totaal): Januari: 936, Februari: 745, Maart: 568, April: 17.060, Mei: 16.921, Juni: 17.362 , Juli: 18.557, Augustus: 17.264, September: 18.735, Oktober: 17.938, November: 18.905, December: 17.613

meer lezen over Verhoging pensioenleeftijd

Kerncijfers sociale verzekeringswetten

Kerncijfers 2016

(excl. mutaties in voorzieningen, incl. projecten)

   

AOW

2016

2015

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)*

36.941

35.814

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

102,8

103

Aantal klanten

3.397.634

3.371.258

Kosten per klant (x € 1)

30

31

Uvk in % van Ukl + Tgk

0,28

0,29

   

Anw

2016

2015

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

442

473

Tegemoetkoming (Tgk) (x € 1 mln)

7

8

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

10,1

10

Aantal klanten

33.770

36.101

Kosten per klant (x € 1)

298

277

Uvk in % van Ukl + Tgk

2,24

2,08

   

Kinderbijslag (AKW)

2016

2015

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

3.310

3.216

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

65,6

56

Aantal klanten **

1.916.900

1.909.669

Kosten per klant (x € 1)

34

30

Uvk in % van Ukl

1,98

1,75

   

* Het betreft hier alleen de uitkeringslasten aan AOW gerechtigden. Met ingang van 2013 is de bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds ingevoerd en deze is niet betrokken in de hier opgenomen uitkeringslasten.

** Het aantal klanten AKW in 2016 betreft voorlopige cijfers.

Bekijk kerncijfers sociale verzekeringswetten

Kerncijfers overige wetten en regelingen

Kerncijfers niet-sv 2016

   

Persoonsgebonden budget WLZ

2016

2015

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

1.561

1.280

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

30

24

Aantal Klanten

38.536

32.619

Kosten per klant (x €1)

784

746

Uvk in % van Ukl

2

2

   

Persoonsgebonden budget Wmo

2016

2015

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

510

671

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

31

34

Aantal Klanten

65.408

82.465

Kosten per klant (x €1)

477

408

Uvk in % van Ukl

6

5

   

Persoonsgebonden budget Jeugdwet

2016

2015

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

220

296

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

14

14

Aantal Klanten

19.033

25.070

Kosten per klant (x €1)

709

577

Uvk in % van Ukl

6

5

   
Bekijk kerncijfers overige wetten en regelingen