Kennisbank

Filter op thema's

Remigratiewet (REM)

De Remigratiewet (REM) stelt mensen in staat met een uitkering terug te keren naar hun geboorteland. Erkende vluchtelingen kunnen van de regeling gebruik maken om naar het land van herkomst te verhuizen. De remigratievoorziening is gebaseerd op de kosten van het levensonderhoud in het land van bestemming.

Ga naar artikel Remigratiewet (REM) Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Trekkingsrecht PGB

Sinds 1 januari 2015 is het stelsel van Trekkingsrechten PGB van kracht in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het stelsel voorziet erin dat het persoonsgebonden budget niet meer rechtstreeks aan de budgethouders wordt uitgekeerd, maar beheerd wordt door de SVB.

Ga naar artikel Trekkingsrecht PGB Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (Inkomensondersteuning AOW). Deze regeling is een vervanging van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). Het verschil met de MKOB is dat de hoogte van de inkomensondersteuning AOW afhankelijk is van hoeveel AOW iemand heeft opgebouwd.

Ga naar artikel Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag