Administratie geregistreerde gemoedsbezwaren

Filter op thema's

Administratie geregistreerde gemoedsbezwaren

Een gemoedsbezwaarde is een persoon die vanuit zijn levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Een gemoedsbezwaarde kan zich bij de SVB laten registreren en ontheffing van premieplicht aanvragen voor de volksverzekeringen (behalve voor kinderbijslag) en de werknemersverzekeringen. Zij betalen een vervangende inkomsten- of loonbelasting in plaats van premies volksverzekeringen.

In totaal gaat het om ongeveer 12.400 klanten (circa 12.500 in 2015). De SVB houdt een administratie bij van deze gemoedsbezwaarden en levert gegevens over de verleende ontheffingen aan andere belanghebbenden, zoals UWV, de Belastingdienst en het Zorginstituut Nederland (ZIN).