Polisadministratie

Filter op thema's

Polisadministratie

In 2016 heeft de Sociale Verzekeringsbank in samenwerken met UWV gewerkt aan een nieuwe manier van aanleveren van gegevens uit de polisadministratie. De polisadministratie is een register dat beheerd wordt door UWV, waarin de meeste Nederlandse inkomensgegevens worden opgeslagen. Bij de implementatie is er ook voor gezorgd dat de doorlooptijd van de verwerking wordt verkort van enkele weken naar enkele dagen.