Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Filter op thema's

Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De bij de Handvest Publiek Verantwoorden (HPV) aangesloten organisaties onderschrijven de ‘Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners’, waarin een ideaaltypisch model van checks and balances voor publieke dienstverlening staat beschreven. De Handvestgroep komt meerdere malen per jaar bijeen. Onder meer worden de onderlinge samenwerking en de deelname aan gezamenlijke en rijksinitiatieven (om de werking van de uitvoering verder te optimaliseren) besproken.

De ‘Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners’ bevat een model voor de inrichting van het bestuur van publieke uitvoeringsorganisaties. De code schrijft voor dat organisaties aangeven of de bepalingen in de code worden opgevolgd. En zo niet, waarom dat het geval is. Dat betekent voor de SVB dat zij de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners, die in 2015 is herijkt, als houvast gebruikt bij de inrichting van de governance van de organisatie.

Lees meer over de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV)