Dicht bij de klant

Filter op thema's

Dicht bij de klant

De SVB heeft elf locaties over heel Nederland: Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht (twee kantoren), Zaanstad en Amstelveen. Klanten kunnen dus altijd bij een kantoor in de buurt terecht.

In Leiden is bovendien de speciale afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen gehuisvest.

Met het oog op de continuïteit, behoud van kennis en lokale werkgelegenheid heeft de SVB tot nog toe de regionale spreiding van de locaties aangehouden. In de nabije toekomst wordt een mogelijke formatiedaling voorzien. Ook zien we dat de uitvoering van de sociale zekerheid aan veranderingen onderhevig is. Dat heeft wellicht gevolgen voor de SVB ten aanzien van de rol in die uitvoering. Met het oog op deze ontwikkelingen is besloten de herijking van de huisvestingsportefeuille te vervroegen naar 2017.