IT bij de SVB

Filter op thema's

IT bij de SVB

Om meer grip te hebben op de IT-ontwikkelingen is de directie IT van de SVB in 2016 opnieuw ingericht met een scheiding tussen de domeinen sociale zekerheid, PGB en IT generiek en is portfoliomanagement "nieuwe stijl" geïmplementeerd. Parallel hieraan zijn de externe advies- en reflectieorganen van de SVB uitgebreid met een nieuwe IT-Committee die de Raad van Bestuur adviseert over IT-vraagstukken.

Door de vernieuwde organisatie-inrichting zijn wijzigingen in wetgeving en nieuwe wet- en regelgeving snel en effectief uitvoerbaar. Dit wil de SVB nu en ook in de toekomst, ondanks dat de hoeveelheid en de complexiteit toeneemt. Tegelijkertijd werkt de SVB continu aan de kwaliteit van haar uitvoering. Dit moet minimaal op een even hoog niveau blijven. Op deze manier waarborgt de SVB de continuïteit en vergroot ze de wendbaarheid van haar organisatie. 

Lees verder over: