IT capaciteit

Filter op thema's

IT capaciteit

De herinrichting van de IT-organisatie is in november 2015 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Per 1 april 2016 is de nieuwe organisatie gestart. Gedurende het gehele jaar is veel energie gestoken in werving en selectie van management en andere medewerkers. Eind 2016 zijn op één na alle managementposities intern vervuld en ook het grootste deel van de andere interne vacatures vervuld.

De Veranderagenda vereist blijvende aandacht voor de werving van nieuwe mensen. Daarom is in juni 2016 gestart met een nieuwe wervingscampagne voor IT-professionals. De aard en omvang van het werk vragen echter ook om een aanzienlijk aantal externe specialisten. Eind 2016 is gestart met een interne tussentijdse evaluatie van de reorganisatie. Het resultaat daarvan is begin 2017 bekend.