Informatiebeveiliging & digitale weerbaarheid

Filter op thema's

Informatiebeveiliging & digitale weerbaarheid

In 2016 is het IB-beleid volledig herzien. De functie van chief information security officer (CISO) is opnieuw gedefinieerd, met meer mandaat. Eind augustus is de nieuwe CISO begonnen.

Bij de herziening van het IB-beleid is de keuze gemaakt om niet alleen in te zetten op preventie van incidenten maar op de totale digitale weerbaarheid van de SVB: het vermogen van de organisatie om op een juiste wijze om te gaan met IB-incidenten zodat de invloed en schade van incidenten beperkt wordt én bedrijfsvoering niet in gevaar wordt gebracht. De nadruk ligt daarbij op het beschermen van de persoonsgegevens en belangen van onze klanten.

Door de toenemende afhankelijkheid van automatisering én van de externe dreigingen in het algemeen is de aanpak van cyber incidenten herzien. Het implementeren van de Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) waarborgt overheidsbreed een basisniveau van beveiliging.