Business Continuity Management

Filter op thema's

Business Continuity Management

Continuïteit van de dienstverlening is vanzelfsprekend van groot belang. Onder de vlag van informatiebeveiliging is in 2016 gestart met een project om de voorbereiding op de gevolgen van onverwachte verstoringen verder te verbeteren. Met name de samenhang over de directies heen krijgt meer aandacht. Het Cyber Incident Response Team (CIRT) coördineert de activiteiten bij grotere incidenten. Gezien de groeiende invloed van ICT op de bedrijfsvoering worden de processen binnen het CIRT gesynchroniseerd met business continuity management.

Samenwerkingsverbanden in kader van Informatiebeveiliging

De SVB participeert actief in diverse samenwerkingsverbanden om kennis en ervaring uit te wisselen. Het betreft hier deelname aan:

  • Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP),

  • het Information Security Forum (ISF),

  • het Rijks-Information Sharing and Analysis Centre (ISAC: waarvan de CISO van de SVB vicevoorzitter is),

  • het BIR-Coördinatorenoverleg van de Rijksoverheid (BIRCO).