Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)

Filter op thema's

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)

Vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie bieden financiële ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode zijn getroffen. De SVB is bij deze wettelijke regelingen verantwoordelijk voor het cliëntbeheer en het beslissen op aanvragen van door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Naast de toekenning en betaling van bijdragen in kosten gaat het om uitkeringen voor vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers en om buitengewone pensioenen voor verzetsdeelnemers en zeelieden die door de vaarplicht in de oorlog invalide zijn geworden.

Op grond van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Wuvo) is de uitvoering van de Wbp, Wbpzo, Wiv, Wuv, Wubo en de Tvp sinds 2011 belegd bij de SVB. Binnen de SVB verzorgt de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) de dienstverlening aan deze burgers. Over de uitvoering van de V&O-wetten wordt separaat verantwoording afgelegd aan het Ministerie van VWS. In 2016 hadden 26.312 mensenrecht op financiële ondersteuning.

Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Lees ook: