V&O: forfaitair rendementspercentage

Filter op thema's

V&O: forfaitair rendementspercentage

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het forfaitaire rendementspercentage uit de Wet Inkomstenbelasting 2001. Deze wijziging heeft gevolgen voor de V&O-uitkeringen, omdat de berekening van de inkomsten uit vermogen aan dit rendementspercentage is gekoppeld.

De cliënten voor wie dit van belang is, worden gewezen op de mogelijkheid een nieuwe vaststelling van de uitkering aan te vragen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de Pensioen- en Uitkeringsraad 2016.