Gebruik gegevens loonaangifteketen helpt de burger en overheid

Filter op thema's

De loonaangifteketen

Als een uitkering inkomensafhankelijk is, zoals de nabestaandenuitkering (Anw), heeft de SVB informatie nodig over iemands inkomsten om de hoogte te kunnen vaststellen van de uitkering. Die informatie kunnen we natuurlijk bij de burger opvragen, maar nog sneller gaat het als we die gegevens ophalen uit de Polisadministratie van UWV.

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling

Deze gegevensuitwisseling verloopt volledig geautomatiseerd. Dat is efficiënt voor alle partijen: we kunnen direct de hoogte van de uitkering vaststellen en burgers worden daardoor sneller en beter geholpen. Daarnaast draagt een goede ketensamenwerking ook bij aan de efficiëntere besteding van overheidsgeld. Ruim één miljoen inkomstengegevens per maand inclusief de gegevens van alle mensen met een arbeids- en/of uitkeringsverhouding, vraagt de SVB op uit de Polisadministratie. Deze administratie wordt grotendeels gevuld door de loonaangifte die alle inhoudingsplichtigen, meestal maandelijks, invullen. In de loonaangifteketen hoeft maar één maal hetzelfde feit gemeld te worden, waarna de gegevens worden hergebruikt door afnemende organisaties in de keten.

Er is regelmatig overleg tussen de betrokken partijen in de loonaangifteketen en de afnemers van de Polisadministratie om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven en van elkaar raadplegen. Suwinet is primair bedoeld voor het UWV, Inlichtingenbureau (voor de gemeenten) en de SVB.

Afnamewensen loonaangifteketen

In 2016 was de SVB voorzitter van het Afnemersoverleg Loonaangifteketen (AOL). Het AOL adviseerde het Kernteam over onder andere de gegevensset, de kwaliteit van gegevens en de technische inrichting. In 2016 is het AOL er, net als in 2015, in geslaagd om enkele wensen op het gebied van de loonaangifte gegevensset te realiseren, zoals het opsplitsen van de "soort inkomstenverhouding Code 21".

Het gevolg hiervan is dat het inkomen van klanten in meer situaties geautomatiseerd vastgesteld kan worden, waardoor de SVB niet achteraf nog informatie bij de klant hoeft op te vragen.

Lees ook Belang van informatie-uitwisseling.