Informatie-uitwisseling

Filter op thema's

Belang van informatie-uitwisseling

De SVB wisselt informatie uit met veel instanties, en ook met klanten. Dit dient een meerledig doel: verlichting van de administratieve lasten van de burger, verhoging van de kwaliteit, doelmatigheid van de dienstverlening en effectievere fraudebestrijding. Bij de gegevensuitwisselingen wordt via de geautomatiseerde uitvoeringsprocessen van de SVB gebruikgemaakt van elektronische uitwisselingen van in bulk aangeleverde digitale gegevens. Daarnaast levert de SVB ook gegevens aan ketenpartners. Momenteel lopen er meer dan 120 uitwisselingen, nationaal en internationaal.


Voorbeelden samenwerkingen zijn de vreemdelingenketen (samenwerking met onder andere de IND en het COA) en de zorgketen (bijvoorbeeld de samenwerking met Zorgkantoren en gemeenten voor de persoonsgebonden budgetten).

Niet iedere samenwerking is gericht op de uitvoering van ons dagelijks werk. De SVB participeert ook in netwerken waarin leren van elkaar, gezamenlijke innovatie of het beïnvloeden van beleid centraal staan. De voordelen daarvan zijn niet direct merkbaar voor onze klanten, maar dragen wel bij aan het uitwerken van de ambities die de SVB heeft benoemd. En natuurlijk biedt het onze medewerkers ook de kans om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken.

Lees meer over: