Manifestgroep

Filter op thema's

Sinds 2003 is de Manifestgroep actief. Dit is een bestuurlijk netwerk van zestien grote landelijke uitvoeringsorganisaties. De SVB is een van de leden van het eerste uur. De focus van de Manifestgroep is gericht op innovatie van de publieke dienstverlening, met het accent op elektronische dienstverlening. Zij doet dit door enerzijds te participeren in de besturing van landelijke generieke voorzieningen, zoals DigiD en MijnOverheid. De Manifestgroep is op alle niveaus vertegenwoordigd in de governance die de Digicommissaris heeft ingericht voor de GDI (generieke digitale infrastructuur). Zie hiervoor: www.digicommissaris.nl. Anderzijds werkt de Manifestgroep met organisaties en overheden aan nieuwe producten en diensten. Zo wordt met gemeenten samengewerkt in het zogeheten Kloosterhoeveberaad.

De SVB leidt het project 'gezamenlijke persoonlijke dienstverlening'. Doel is om te onderzoeken of gemeenten een logische plek zijn om burgers op te vangen die digitaal niet vaardig zijn. Dit project is een samenwerking met de Belastingdienst, DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) en een aantal gemeenten. Ook denkt de Manifestgroep met de beleidsdepartementen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken mee over de realisatie van de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017.

Zie voor meer informatie over de Manifestgroep: www.manifestgroep.nl.