Rijksbrede Benchmark Groep

Filter op thema's

De SVB participeert in de RBB-Groep. Dit platform voor dienstverlenende organisaties in de publieke sector is gericht op gezamenlijke kennisopbouw en het leren van elkaar.

De 36 leden vergelijken elkaars prestaties via een benchmark en delen kennis en inzichten. De resultaten van het benchmark gebruikt de SVB om kritisch naar de eigen processen en producten te kijken en om daarin verbeteringen aan te brengen.

Zie voor meer informatie: www.rbbgroep.nl.