Bestuurlijk Overleg Compacte Uitvoering (BOCU)

Filter op thema's

In het zogeheten BOCU werkt de SVB samen met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Belastingdienst Centraal Administratie Kantoor (CAK) en UWV samen in vier projecten en vijf expertisecentra. Op onderdelen sluiten ook andere organisaties aan.

De expertisecentra zijn gericht op diepgaande kennisdeling, zoals rondom beveiligingsvraagstukken of 'business rule management'. De projecten zijn gericht op het realiseren van gezamenlijke diensten, zoals content rondom life events op Overheid.nl