Network for studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar)

Filter op thema's

Netspar

Sinds de oprichting in 2005 participeert de SVB in Netspar. Dit is een wetenschappelijk netwerk op initiatief van de Universiteit van Tilburg. Netspar heeft drie doelstellingen:

  • onafhankelijk onderzoek

  • educatie

  • kennisuitwisseling met partners

De SVB levert hier een bijdrage aan met haar kennis van de eerste pijler pensioen. Zo biedt de SVB stageplekken aan studenten van economische masteropleidingen van de Universiteit van Tilburg met een zogenaamde Netspar track of Netspar specialisatie. Tegelijkertijd zorgt deelname aan Netspar ervoor dat de SVB haar wetenschappelijke basis verrijkt, door onder meer aanwezig te zijn bij en een rol te vervullen tijdens Netspar-bijeenkomsten.

Vanaf 2015 heeft de kennisuitwisseling een nieuwe dimensie gekregen doordat Netsparonderzoekers een presentatie verzorgen voor een breed samengesteld SVB-publiek, evenals dat bij andere partners gebeurt. Daarmee wordt de actuele pensioendiscussie laagdrempeliger.