Uitwisseling gegevens Register Niet-ingezetenen (RNI)

Filter op thema's

Register Niet-ingezetenen (RNI)

Het Register Niet-ingezetenen (RNI) is onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). In dit register worden personen ingeschreven die niet (meer) of korter dan 4 maanden in Nederland wonen, zoals arbeidsmigranten of mensen die in het buitenland pensioen ontvangen.

Vanaf 1 juni 2015 is de SVB als aangewezen bestuursorgaan ook leverancier voor het Register Niet-Ingezetenen (RNI). In dat jaar werd begonnen met de inschrijving van personen in RNI.

In april 2016 zijn aanpassingen in het systeem doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn nodig om ook wijzigingen van gegevens te kunnen uitwisselen in RNI. Daarnaast zijn er samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) stappen gezet om de kwaliteit van de gegevens en de uitwisseling hiervan te optimaliseren. Eind 2016 zijn deze activiteiten vrijwel allemaal afgerond en is de uitwisseling met RNI volledig operationeel en stabiel.