Afnemerswensen Loonaangifteketen (AOL)

Filter op thema's

Binnen het Afnemersoverleg Loonaangifteketen (AOL) heeft de SVB in 2016 een sterkere positie ingenomen door aan het voorzitterschap invulling te geven. Dit geeft onder andere de mogelijkheid om, namens de afnemers van Loonaangifteketen-gegevens, het Kernteam te adviseren over onder andere de gegevens set, de kwaliteit van gegevens en de technische inrichting.

Zo is het AOL er, net als in 2015, in geslaagd om enkele afnemerswensen ten aanzien van de loonaangifte gegevens set te realiseren. Één van deze wensen betreft de opsplitsing van soort inkomstenverhouding Code 21. Dit houdt voor de SVB in dat in meer situaties het inkomen van klanten geautomatiseerd vastgesteld kan worden, waardoor niet naderhand nog informatie bij de klant hoeft te worden gevraagd.