Intensivering Wet opsporing onverzekerden

Filter op thema's

In 2016 is de gegevensuitwisseling in het kader van de Wet opsporing onverzekerden geïntensiveerd, van maandelijks naar wekelijks. Hiermee is de uitwisseling actueler en de opsporing van onverzekerden effectiever. Daarnaast zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt samen met het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en Zorgverzekeraars Nederland om een structurele uitwisseling in te kunnen richten, om bij twijfel te kunnen controleren of iemand wel verzekerd is voor de Wlz en dus recht heeft op een Zvw zorgverzekering.