International Social Security Association (ISSA)

Filter op thema's

International Social Security Association (ISSA)

De SVB neemt ook deel aan de ISSA. Deze organisatie heeft als doel om wereldwijd op het gebied van sociale zekerheid informatie te delen, advies te geven en dynamische sociale zekerheid wereldwijd te promoten.

In november 2016 nam de bestuursvoorzitter van de SVB deel aan het World Social Security Forum, dat eens in de drie jaar plaatsvindt en dat is bijgewoond door meer dan duizend ISSA-vertegenwoordigingen uit ongeveer 150 landen. Er zijn nuttige contacten gelegd met de CEO’s van verbindingsorganen uit verschillende landen.

De bestuursvoorzitter van de SVB is tevens gekozen tot lid van het ‘ISSA European network’. Het SVB-ISSA Expertteam, met vertegenwoordigingen vanuit alle directies, gaat hem daarin ondersteunen. Een aantal leden van dit team heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan ISSA-workshops en -conferenties. Voor de jaren 2017-2019 is een nieuwe president gekozen.