Internationale informatie-uitwisseling

Filter op thema's

Toename internationale gegevensuitwisseling

De SVB geeft prioriteit aan het inrichten van elektronische gegevensuitwisselingen van overlijdens van gerechtigden in het buitenland met haar zusterorganen binnen de EU en verdragspartners. Voor de geautomatiseerde verwerking van het internationaal hiervoor overeengekomen gestandaardiseerde format is in 2015-2016 programmatuur gemaakt.

Het doel van deze uitwisselingen is het verminderen van de administratieve lasten van klanten en het verbeteren van de efficiënte uitvoering bij de SVB en de betrokken instantie in het buitenland. De papieren stroom die komt kijken bij het opvragen, valideren, overleggen en verwerken van levensbewijzen komt dan te vervallen.

Doordat er zo sneller over betere informatie over de rechtmatigheid van de uitkeringen kan worden beschikt, worden terugvorderingen in het buitenland voorkomen. Fraude wordt beperkt doordat de informatie van de buitenlandse bevolkingsregisters beter is dan de informatie waar we tot nu toe over beschikten. Ook kan hierdoor aan andere instanties in Nederland kwalitatief goede informatie verstrekt worden.

Klanten UWV in het buitenland

Het UWV heeft de SVB in 2016 gevraagd hun klanten in het buitenland in de uitwisselingen mee te nemen. De SVB richt zich op de landen met het grootste aantal uitkeringsgerechtigden. Met de landen Australië, Verenigde Staten van Amerika, Duitsland en Aruba worden deze gegevens maandelijks uitgewisseld. In Australië heeft dit geleid tot het afschaffen van de zogenaamde levensbewijzen en bij Duitsland en Aruba is dat het geval vanaf 1 januari 2017. Aan Curaçao levert de SVB mutaties voor de klanten in Nederland. Ook met Denemarken, Frankrijk Polen, Italië, Zwitserland en Turkije is het proces gestart.

Uitwisseling pensioenbedragen met andere landen

De SVB levert pensioenbedragen aan de volgende landen:

  • Australië

  • Nieuw-Zeeland

  • Duitsland

  • België

Italië en Spanje hebben ook te kennen gegeven graag op deze uitwisseling te willen aansluiten.

Bij alle bilaterale uitwisselingen houden we rekening met EESSI, sterker nog, het komt ten goede aan het functioneren van EESSI als instanties hun klanten al geïdentificeerd hebben en over en weer de gegevens al uitwisselen.

Lees meer over: