Uitwisseling detacheringsverklaringen

Filter op thema's

Er is een start gemaakt met besprekingen over het elektronisch uitwisselen van detacheringsverklaringen. Enerzijds omdat er nu veel handmatig werk aan verbonden is, anderzijds om fraude tegen te gaan. Met België loopt de uitwisseling goed en met Frankrijk zijn er ook goede vorderingen geboekt. Met Polen gaan we in 2017 een nieuwe poging ondernemen omdat het in 2016 nog te vroeg was voor de SV infrastructuur van Polen.

Bij alle bilaterale uitwisselingen houden we rekening met Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), sterker nog, het komt ten goede aan het functioneren van EESSI als instanties hun klanten al geïdentificeerd hebben en over en weer de gegevens al uitwisselen.

Lees meer over EESSI.