Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

Filter op thema's

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) is een systeem dat sociale zekerheidsorganen in de EU gaan gebruiken om informatie uit te wisselen, zoals vereist door de EU-verordeningen. Voor de SVB is dit belangrijk omdat het handmatig werk bespaart. De ontwikkeling van het EESSI-systeem vindt fasegewijs plaats in opdracht van de Europese Commissie.

Oplevering EESSI

In 2016 is het resultaat van de tweede en derde ‘Pilot Builds’ van het EESSI-systeem opgeleverd. Volgens de planning is de beschrijving van de architectuur goedgekeurd. Medio 2017 zal het productiesysteem opgeleverd moeten worden. Na oplevering van dit systeem moeten de lidstaten binnen twee jaar hierop aansluiten. In 2017 zal de SVB een inschatting maken van de mogelijkheden tot aansluiting op EESSI en zich hierop voorbereiden.

De Nederlandse afnemers van EESSI; de organisaties SVB, UWV, CAK, Belastingdienst, RINIS en SZW bereiden zich gezamenlijk voor op het in gebruik nemen van het EESSI-systeem medio 2018.

SAFE-project

Daarnaast is de SVB als partner aangesloten bij een consortium van dertien uitvoeringsinstellingen uit elf Europese landen die samen het Europese SAFE-project vormgeven.

Het SAFE-consortium is opgericht om de Europese Commissie te ondersteunen bij de implementatie van EESSI in de lidstaten door:

  • Ervaring op te doen met het installeren en in gebruik nemen van de EESSI-componenten en die ervaring te delen;

  • Feedback vanuit gebruikersperspectief te verzamelen en te delen;

  • De nationale competenties van de lidstaten in relatie tot EESSI te versterken.

Door de deelname aan het testen wil de SVB voldoende kennis op te doen, waardoor een efficiënte en snelle implementatie bij alle Nederlandse uitvoeringsinstellingen gerealiseerd kan worden. In de loop van 2017 moet de eerste versie van een productie gereed systeem worden opgeleverd. Daarna begint de transitiefase van twee jaar waarin de lidstaten geacht worden op het EESSI-systeem aan te sluiten.