Premiebetaling volksverzekeringen

Filter op thema's

Premiebetaling volksverzekeringen

Wie verzekerd is voor de volksverzekeringen en inkomen ontvangt, is premies volksverzekeringen verschuldigd. Niet altijd worden deze betaald. De verschuldigde premie wordt vastgesteld en geïnd door de Belastingdienst. Op basis van meldingen van de Belastingdienst onderzoekt en beoordeelt de SVB of de klant heeft nagelaten premies te betalen, terwijl dat wel zou moeten.

Als burgers hun premies voor de AOW niet betalen, dan wordt het toekomstig AOW-pensioen gekort met 2% per jaar. De SVB benadert deze mensen proactief met het verzoek de achterstallige premie alsnog te betalen en zo korting op het pensioen te voorkomen. Veel mensen dragen alsnog de premies af. Doen zij dit niet, dan worden ze ‘schuldig aan nalatigheid’ verklaard. Het AOW-pensioen wordt dan gekort met twee procent per jaar dat geen premie is betaald. Sinds 2010 wordt een groot deel van de schuldige nalatigheidsmeldingen van de Belastingdienst door de SVB geautomatiseerd verwerkt.

De SVB in uitvoering

In 2016 zijn 33.280 voorstellen ontvangen, een afname van 946 ten opzichte van 2015. Deze meldingen zijn allemaal verwerkt en beoordeeld. Daarvan zijn er ruim 15.000 geautomatiseerd verwerkt. Bovendien heeft de SVB 22.844 meldingen gekregen van klanten die in 2016 alsnog geheel of gedeeltelijk hun premies afdroegen.