Premienota’s

Filter op thema's

Premienota’s

Twee keer per jaar (vóór 1 maart en 1 juli) verstrekt de SVB ramingen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de fondsen:

In deze ramingen staan gegevens over het aantal gerechtigden, de baten en lasten en de vermogenspositie voor het voorgaande jaar en het huidige jaar.