Registratie verzekerden verplichte zorgverzekering

Filter op thema's

Registratie verzekerden verplichte zorgverzekering

Vanaf 15 maart 2011 is de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekeringswet in werking. Het doel is het aantal mensen zonder wettelijke zorgverzekering terug te dringen.

Het Zorginstituut Nederland voert deze wet uit, daarbij geholpen door de SVB. De SVB heeft de taak gekregen de verzekeringspositie voor de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ) vast te stellen en houdt de administratie hiervan bij. Zo ontstaat inzicht in de groep mensen die zich niet hebben verzekerd tegen ziektekosten, terwijl dat wel verplicht is. De SVB spoort deze onterecht niet-verzekerden op voor het Zorginstituut Nederland (ZIN). ZIN schrijft de ten onrechte onverzekerden vervolgens aan.

Intensivering Wet opsporing onverzekerden

In 2016 is de gegevensuitwisseling in het kader van de Wet opsporing onverzekerden geïntensiveerd, van maandelijks naar wekelijks. Hiermee is de uitwisseling actueler en de opsporing van onverzekerden effectiever. Daarnaast zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt samen met het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en Zorgverzekeraars Nederland om een structurele uitwisseling in te kunnen richten, om bij twijfel te kunnen controleren of iemand wel verzekerd is voor de Wlz en dus recht heeft op een Zvw zorgverzekering.

De SVB in uitvoering

In 2016 heeft de SVB ruim 18.000 aanvragen (21.000 in 2015) voor onderzoek naar de Wlz verzekeringsstatus ontvangen en afgehandeld. Het aantal bezwaarzaken dat hierover ontvangen is, bedraagt 245 stuks. Er zijn in 2016 276 bezwaarzaken afgehandeld, waarvan een deel uit 2015 afkomstig was. Het aantal beroepszaken is gestegen. Van de 32 nieuwe zaken zijn er 29 afgehandeld.