Remigratiewet (REM)

Filter op thema's

Remigratiewet (REM)

De Remigratiewet (REM) stelt mensen in staat met een uitkering terug te keren naar hun geboorteland. Erkende vluchtelingen kunnen van de regeling gebruik maken om naar het land van herkomst te verhuizen.

De remigratievoorziening is gebaseerd op de kosten van het levensonderhoud in het land van bestemming. De remigratie-uitkering kan samenvallen met een andere uitkering, bijvoorbeeld de AOW. Als deze hoger is dan de remigratie-uitkering, dan wordt deze laatste niet uitbetaald (nihiluitkering). In 2025 houdt de remigratieregeling op te bestaan.

De SVB in uitvoering

In 2016 zijn er 217 remigratievoorzieningen, inclusief nihil uitkeringen, toegekend. Dit is een daling van 644 ten opzichte van 2015 (861). Het aantal neemt af doordat minder mensen in aanmerking komen vanwege strengere eisen en omdat de regeling verder versoberd is (verhuiskosten worden niet meer vergoed).

In de tabel hieronder is te zien welk percentage uitkeringen wel en niet tot uitbetaling komen. Het totale aantal uitkeringen is te zien onder totaal; dat is inclusief de Nihil-uitkeringen. Deze Nihil-uitkeringen komen niet tot uitbetaling (zie de uitleg hierboven).

Aantal Remigratie-uitkeringen

Jaar

exclusief nihil

nihil

Totaal

Percentage

Percentage

  

door samenloop

 

exclusief nihil

nihil

2016

7.266

7.168

14.434

50,3%

49,7%

2015

7.302

7.262

14.564

50,1%

49,9%

2014

6.798

7.168

13.966

48,7%

51,3%

2013

6.078

6.847

12.925

47,0%

53,0%

2012

5.660

6.709

12.369

45,8%

54,2%

2011

5.322

6.554

11.876

44,8%

55,2%

2010

5.003

6.383

11.386

43,9%

56,1%

2009

4.758

6.165

10.923

43,6%

56,4%

2008

4.575

5.967

10.542

43,4%

56,6%

2007

4.467

5.675

10.142

44,0%

56,0%