Taakstelling

Filter op thema's

Taakstelling

De SVB heeft invulling gegeven aan de realisatie van de taakstellingen vanuit de kabinetten Rutte I en II. Deze lopen op van € 3,9 miljoen in 2016 tot € 11,4 miljoen in 2018 ten opzichte van de begroting 2015. In overleg met het Ministerie van SZW wordt periodiek de voortgang gemonitord en de risico’s op het financiële en organisatorische vlak besproken. Uitgangspunt van de SVB is dat bij de invulling van de taakstellingen het niveau van de dienstverlening aan de burgers minimaal gelijk blijft.