Uitvoeringskosten

Filter op thema's

Uitvoeringskosten

De SVB werkt met publiek geld. Dit brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee: naast rechtmatigheid, klantgerichtheid en continuïteit van de organisatie, is een efficiënte bedrijfsvoering van essentieel belang. De ontwikkeling van de kosten per regeling per klant geeft inzicht in de doelmatigheid van de SVB.

De kosten per klant worden berekend door de totale uitvoeringskosten per wet of regeling te delen door het totaal aantal gerechtigden. Hieronder wordt inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de kosten per klant.

Kosten per klant per jaar(1=€ 1)

(exclusief mutatie voorzieningen)

2016

2015

2014

AOW

30

31

38

Anw

298

277

268

AKW

34

30

33

TAS

2391

2748

3094

AIO*

513

532

487

WKB**

521

476

477

Bijstand Buitenland

1031

898

1026

Remigratie

211

274

438

Overbruggingsregeling AOW

425

509

141

 

*AIO: dit betreft de kosten per huishouden

**inclusief Wko. Conform afspraak met het Ministerie van SZW worden de structurele uitvoeringskosten vanaf 2012 onder de WKB verantwoord.