Detacheringsverklaringen en schijnconstructies

Filter op thema's

Detacheringsverklaringen (A1-verklaring)

Binnen de Europese Unie is het zo geregeld dat een werknemer verzekerd is (voor de sociale verzekeringen) in het land waar hij werkt. Mensen die in meerdere landen werken moeten dit melden binnen het land waar zij wonen. In Nederland is dit de SVB. De SVB beslist of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is. Voor mensen die in meerdere landen werken, wordt bijvoorbeeld gekeken of er in het woonland substantieel (ten minste 25% van hun arbeidstijd) wordt gewerkt en of sprake is van een formele vestiging waar daadwerkelijk activiteiten worden uitgeoefend en waar de voornaamste beslissingen betreffende de onderneming worden genomen.

Als blijkt dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is, ook al wordt (tijdelijk) buiten Nederland gewerkt, geeft de SVB een zogeheten A1-verklaring ofwel detacheringsverklaring af. De verklaringen worden verstrekt op verzoek van de klanten zelf of op verzoek van hun werkgever.

Lees verder over: