Voorzitterschap EU: tegengaan schijnconstructies

Filter op thema's

Voorzitterschap EU: tegengaan schijnconstructies

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU vond een evaluatie plaats van de procedure voor de afgifte van verklaringen rond detacheringen en werken in meerdere landen (A1). De SVB heeft hiervoor informatie aangeleverd aan het Ministerie van SZW met voorstellen om schijnconstructies met postbusfirma’s en payrollbedrijven tegen te gaan. Een internationaal samengestelde ad hoc groep heeft in juni 2016 aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie.

Labour Mobility Package

De Europese Commissie heeft als deel van de Labour Mobility Package op 13 december 2016 voorstellen gepubliceerd om onder andere de bepalingen rond detacheringen en werken in meerdere landen aan te passen. Voor de SVB zijn vooral de wijzigingen in procedures over het vaststellen van de verzekeringsplicht, gericht op het tegengaan van brievenbusfirma’s, en de werkwijze en mogelijkheden rond de intrekking van onterecht afgegeven detacheringsverklaringen van belang. De voorstellen moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad en vervolgens door het Europese Parlement. Bij deze behandeling kunnen de voorstellen nog aanzienlijk worden gewijzigd.

De SVB gaat over het definitieve voorstel een uitvoeringstoets doen. Naar verwachting zullen de wijzigingen in 2018 in werking treden.