Website MijnPensioenoverzicht

Filter op thema's

Website MijnPensioenoverzicht

De SVB voert het beheer van de website mijnpensioenoverzicht.nl uit in opdracht van de Stichting Pensioenregister. Deze website is een initiatief van de pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de SVB. Burgers zien in één oogopslag een overzicht van hun opgebouwde AOW- (eerste pijler) en pensioenaanspraken via werkgevers (tweede pijler). De website pensioenkijker.nl is ook ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister.

De Stichting Pensioenregister de kennis van zoveel mogelijk burgers over het opgebouwde en totaal te bereiken pensioen vergroten. Hierdoor kan de burger betere financiële keuzes maken voor de toekomst. Eind 2016 is door de stichting gekozen voor een nieuw consortium dat vanaf 1 april 2017 verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van het platform. De voorbereidingen voor deze overgang zijn in 2016 gestart.