De klant gaat meer en meer online

Filter op thema's

De klant gaat meer en meer online

Via MijnSVB en MijnPGB kunnen klanten hun zaken online regelen, zoals aanvragen, doorgeven van wijzigingen en raadplegen van gegevens als betalingen of pensioen. De SVB zet steeds meer in op online dienstverlening, waarmee we aansluiten bij een behoefte van onze klanten.

Website

Begin 2016 is de website svb.nl voorzien van een nieuwe styling en ontwerp. Hierdoor heeft de site een frissere en rustigere uitstraling gekregen. Zowel de zoekmachine als de toegang naar MijnSVB en MijnPGB staan er prominenter op, waardoor klanten sneller de door hun gezochte informatie kunnen vinden. Bij alle regelingen is achter de “contact”knop een wizard geplaatst met daarin de meest gestelde vragen over die regeling.

Speciaal voor de Portugees- en Italiaanstalige klanten is de website uitgebreid met een aparte pagina in deze talen, zodat burgers ook in deze talen het antwoord vinden op de meest gestelde vragen. Verder is de informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) op de website aanzienlijk uitgebreid.

MijnSVB

In 2016 is een aantal nieuwe diensten toegevoegd aan MijnSVB, zodat burgers gemakkelijk en op het moment dat het hen uitkomt, wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo kunnen klanten vanaf nu digitaal een bezwaarschrift indienen en ze kunnen een aanpassing van de loonheffingskorting via MijnSVB doorgeven. Zelfstandigen kunnen voor zichzelf een ‘verklaring toepasselijke wetgeving’ aanvragen, als zij buiten Nederland gaan werken. En klanten met alleen AIO (zonder AOW) hebben nu volledig toegang tot alle webdiensten in MijnSVB. Voor alle klanten is het betaaloverzicht uitgebreid. Met het vernieuwde overzicht van alle van de SVB ontvangen betalingen kunnen klanten nu tot twee jaar terugkijken in hun betaalhistorie.

Berichtenbox

Het aantal gebruikers van de Berichtenbox van Mijnoverheid.nl is in 2016 gegroeid van 2,8 miljoen naar 6,0 miljoen.

De SVB lift mee op deze groei. Van de burgers die een Berichtenbox activeren, kiest 82 procent (4,9 miljoen personen) ervoor om post van de SVB digitaal te ontvangen. Dat betekent dat steeds meer SVB-post naar de Berichtenbox wordt gestuurd. Maandelijks worden gemiddeld 100.000 brieven naar de Berichtenbox verzonden. In januari 2016 is de mailing AOW-jaaropgave 465.947 keer (2015: 250.000 keer) digitaal verzonden.

Gebruik van de belangrijkste Webdiensten: aanvraag AOW en AKW

In de onderstaande tabel staan de percentages aanvragen AOW en AKW die via MijnSVB worden ingediend.

Tabel 3.1 Percentage aanvragen AOW en AKW aangevraagd via MijnSVB

Wet

2016

2015

2014

2013

2012

AOW

82%

80%

64%

70%

67%

AKW

98%

99%

98%

98%

98%

      

Overheid.nl

De SVB wil nadrukkelijk bijdragen aan gemak voor de burger in het contact met de overheid. Daarom heeft de SVB dit jaar meegewerkt aan het ontwikkelen van teksten bij de zogenaamde levensgebeurtenissen (life events) op de website overheid.nl. Dit is een digitale wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. De informatie bij het onderwerp ‘overlijden’ heeft de SVB inmiddels ook op haar eigen website geplaatst.

Automatisch verwerkte aanvragen kinderbijslag

  1. 2013: 77%

  2. 2015: 71%

  3. 2016: 76%

Automatisch verwerkte aanvragen AOW

  • 2013: 54%

  • 2015: 63%

  • 2016: 68%