Kerncijfers SV en Niet SV

Filter op thema's

Kerncijfers SV en Niet SV

Hieronder staan de kerncijfers 2016 van de regelingen van de SVB. Dit zijn zowel de Sociale Verzekeringen (SV) als de overige regelingen (niet SV). Meer informatie staat in de verschillende artikelen over de regelingen.

Kerncijfers 2016

     
  

(excl. mutaties in voorzieningen, incl. projecten)

      

AOW

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)*

36.941

35.814

34.119

32.719

31.415

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

102,8

103

125

115

113

Aantal klanten

3.397.634

3.371.258

3.303.801

3.222.595

3.135.932

Kosten per klant (x € 1)

30

31

38

36

36

Uvk in % van Ukl + Tgk

0,28

0,29

0,37

0,35

0,35

      

Anw

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

442

473

625

764

901

Tegemoetkoming (Tgk) (x € 1 mln)

7

8

10

13

16

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

10,1

10

11

15

18

Aantal klanten

33.770

36.101

41.627

51.504

74.980

Kosten per klant (x € 1)

298

277

268

295

237

Uvk in % van Ukl + Tgk

2,24

2,08

1,76

1,95

1,94

      

Kinderbijslag (AKW)

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

3.310

3.216

3.202

3.229

3.236

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

65,6

56

63

65

70

Aantal klanten **

1.916.900

1.909.669

1.906.181

1.919.384

1.912.447

Kosten per klant (x € 1)

34

30

33

34

37

Uvk in % van Ukl

1,98

1,75

1,97

2,02

2,16

      
      

TAS

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

4

4

4

3

3

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

1

1

1

1

1

Aantal klanten

404

385

352

326

345

Kosten per klant (x €1)

2.391

2.748

3.094

2.460

3.032

Uvk in % van Ukl

23,36

27,68

27,09

28,16

33,73

      

Kindgebonden budget

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

16

14

9

8

9

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

5

5

5

4

4

Aantal klanten

9.654

11.069

10.063

9.668

10.899

Kosten per klant (x €1)

521

476

477

414

400

Uvk in % van Ukl

32,28

38,81

50,95

48,79

49,75

      

Bijstand Buitenland

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

1

1

1

1

1

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

0,2

0,2

0,2

0,3

1

Aantal klanten

162

176

193

205

221

Kosten per klant (x € 1)

1.031

898

1.026

1.483

2.498

Uvk in % van Ukl

12,5

10,54

13,85

20,82

37,12

      

AIO

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

246

233

213

195

200

Tegemoetkoming (Tgk) (x € 1 mln)

-

-

3

-

-

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

22,2

22

20

14

17

Aantal huishoudens

43.180

41.207

40.788

40.462

41.100

Kosten per huishouden (x € 1)

513

532

487

351

404

Uvk in % van Ukl

9,01

9,42

9,34

7,27

8,28

      

Remigratiewet

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

42

43

41

36

33

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

1,5

2

3

2

2

Aantal huishoudens

7.266

7.302

6.798

6.078

5.660

Kosten per huishouden (x € 1)

211

274

438

334

376

Uvk in % van Ukl

3,64

4,64

7,27

5,59

6,38

      

Wko ***

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

1

0,7

0,6

1,0

0,5

Aantal huishoudens

253

505

681

522

386

      

Overbruggingsregeling AOW

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (Ukl) (x € 1 mln)

4

4

11

5

-

Uitvoeringskosten (Uvk) (x € 1 mln)

0,7

1

1

3

-

Aantal klanten

1.523

2.380

8.238

6.725

-

Kosten per klant (x € 1)

425

509

141

451

-

Uvk in % van Ukl

16,36

28,43

10,75

67,03

-

      
      

* Het betreft hier alleen de uitkeringslasten aan AOW gerechtigden. Met ingang van 2013 is de bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds

ingevoerd en deze is niet betrokken in de hier opgenomen uitkeringslasten.

** Het aantal klanten AKW in 2016 betreft voorlopige cijfers.

*** De uitvoeringskosten betreffen éénmalige kosten. Conform afspraak met het ministerie van SZW worden de structurele uitvoeringskosten

vanaf 2012 onder de Wet kindgebonden budget verantwoord. Voor kosten per huishouden derhalve niets opgenomen.

Kerncijfers Niet SV

Kerncijfers niet-sv 2016

     
      

Persoonsgebonden budget Wlz

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

1.561

1.280

   

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

30

24

   

Aantal Klanten*

38.536

32.619

   

Kosten per klant (x €1)

784

746

   

Uvk in % van Ukl

2

2

   
      

Persoonsgebonden budget Wmo

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

510

671

0

0

1

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

31

34

2

3

3

Aantal Klanten*

65.408

82.465

3.465

3.832

4.766

Kosten per klant (x €1)

477

408

611

706

578

Uvk in % van Ukl

6

5

560

612

517

      

Persoonsgebonden budget Jeugdwet

2016

2015

   

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

220

296

   

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

14

14

   

Aantal Klanten

19.033

25.070

   

Kosten per klant (x €1)

709

577

   

Uvk in % van Ukl

6

5

   
      

Tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom TNS

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

3

3

2

2

2

Uitvoeringskosten (uvk) (x €1 mln)

0

0

0

0

1

Aantal Klanten

130

162

124

109

120

Kosten per klant (x €1)

3.077

2.543

3.298

4.165

4.542

Uvk in % van Ukl

 

13

17

23

25

      

Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen*

2016

2015

2014

2013

2012

Uitkeringslasten (ukl) (x € 1 mln)

259

270

277

292

295

Uitvoeringskosten (uvk) (x € 1 mln)

10

10

11

11

11

Aantal Cliënten

26.312

28.676

27.669

29.226

30.080

Kosten per Cliënt (x €1)

388

355

386

367

374

Uvk in % van Ukl

4

4

4

4

3

      

* De wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffen zijn de

WPB, WUBO, WUV, AOR en TVP. Hier zijn ze bij elkaar genomen omdat de

uitvoeringskosten niet te splitsen zijn. Deze wetten worden vanaf

2011 door de SVB uitgevoerd.