Tijdelijke overbruggingsregeling (OBR)

Filter op thema's

Tijdelijke overbruggingsregeling (OBR)

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan iemand tijdelijk minder inkomen hebben. De Overbruggingsregeling AOW (OBR) biedt compensatie voor dit verlies aan inkomen. De Overbruggingsregeling (OBR) is ingevoerd om mensen in een kwetsbare financiële positie te compenseren voor het zogenaamde AOW-gat, de periode tussen de 65-ste verjaardag en de nieuwe AOW-ingangsdatum.

Om in aanmerking te komen voor de Overbruggingsregeling AOW is een aantal voorwaarden gesteld. De klant moet:

  • Op of na 1 januari 2013 65 jaar worden;

  • Wie tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen is gegaan, kan een uitkering krijgen over de periode tussen de huidige AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd. Deze uitkering moet eindigen of lager worden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De Overbruggingsregeling AOW kent een inkomens- en vermogenstoets bij aanvraag van de uitkering. Gedurende de looptijd is er een inkomenskorting.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van de OBR wordt geacht zelf het AOW-gat te kunnen overbruggen.

De Overbruggingsregeling AOW is in de plaats gekomen van de Voorschotregeling. Een belangrijk verschil is dat de Overbruggingsregeling AOW een uitkering is en dat de Voorschotregeling in termijnen moest worden terugbetaald.

De Overbruggingsregeling AOW is in werking getreden op 1 oktober 2013 en werkt terug tot 1 januari 2013. De regeling is verlengd en verruimd tot 2023.

De SVB in uitvoering

In 2016 is aan 1.523 personen een overbruggingsuitkering uitgekeerd. Dat is een afname ten opzicht van 2015, toen deze uitkering aan 2.380 mensen is verstrekt.

De verwachting is dat, als de periode tussen de 65-jarige leeftijd en de pensioenleeftijd groter wordt, meer klanten een Overbruggingsregeling AOW zullen aanvragen. Om hen goed te informeren is op de website van de SVB een wizard geplaatst waarmee klanten kunnen bepalen of zij recht hebben op deze regeling.

Lees meer over: