Overbruggingsuitkering AOW

Filter op thema's

OBR uitgebreid in 2016

De AOW-leeftijd is vanaf 2016 versneld verhoogd. Om die reden is de OBR per 1 januari 2016 uitgebreid. Hiermee wordt aan burgers die een VUT- of prepensioenregeling hebben een compensatie geboden voor het inkomensverlies, als zij zich niet hebben kunnen voorbereiden op de versnelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

In 2016 is aan 401 OBR-gerechtigden van de in totaal 1523 een OBR uitgekeerd die hiervoor na de uitbreiding in aanmerking kwamen.