Ook goede dienstverlening in het buitenland

Filter op thema's

Ook goede dienstverlening in het buitenland

De wet- en regelgeving verschilt wereldwijd van elkaar, soms ook binnen de EU. Er kan overlap zijn van regelingen, maar veel vaker zijn de verschillen in de socialezekerheidswetgeving groot.

De SVB heeft hier een belangrijke taak: klanten goed te informeren over waar zij recht op hebben. Vervolgens zorgt de SVB ervoor dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Waar je ook woont, werkt of verblijft.

Over grenzen heen

Europa wordt steeds meer één en hierdoor wordt internationale arbeidsmobiliteit gestimuleerd. Dat maakt dat de burger minder drempels ervaart bij het werken over de grens. Tegelijkertijd heeft dit ook allerlei gevolgen, bijvoorbeeld voor de opbouw van de AOW. Ieder jaar dat iemand buiten Nederland woont of werkt, bouwt hij of zij minder AOW-pensioen op (2%). Dan is het belangrijk dat goed wordt uitgezocht of er AOW-rechten zijn opgebouwd in het andere land.

Sowieso moet worden bepaald welke nationale sociale zekerheidswetgeving van toepassing is als een burger buiten Nederland gaat wonen of werken. Op grond van Europese regelgeving kan iemand maar voor de sociale zekerheid verzekerd zijn in één land tegelijk. Voor wie werkt in verschillende landen van de Europese Unie (EU) of werkt in een ander EU-land dan het woonland, is het daarom nodig een detacheringsverklaring (ook wel A1 verklaring) te ontvangen waaruit blijkt welke nationale socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

Goede informatieverstrekking is cruciaal voor alle partijen. De burger heeft hierin zelf een belangrijke taak. In Breda en Nijmegen kunnen grensarbeiders hiervoor terecht bij de speciale SVB-bureaus. Tegelijkertijd investeert de SVB in internationale gegevensuitwisseling en kennisdeling.

Lees meer over: