Trekkingsrecht PGB

Filter op thema's

Trekkingsrecht PGB

Sinds 1 januari 2015 is het stelsel van Trekkingsrecht PGB van kracht in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het stelsel voorziet erin dat het persoonsgebonden budget niet meer rechtstreeks aan de budgethouders wordt uitgekeerd, maar beheerd wordt door de SVB. De SVB beoordeelt en betaalt in opdracht van 121.587 (peilmoment is december 2016) budgethouders declaraties uit hun persoonsgebonden budget aan hun zorgverleners. Onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt het persoonsgebonden budget op basis van restitutie uitgekeerd. De SVB ondersteunt deze budgethouders op vrijwillige basis met hun werkgeversverplichtingen.

Lees ook: