PGB: betalingen en uitvoering blijvend op orde

Filter op thema's

PGB blijvend op orde

In 2016 werd gemiddeld 98% van de correct ingediende declaraties binnen tien werkdagen betaald. Ruim 99% van de correcte declaraties is binnen de wettelijke termijn van dertig dagen uitbetaald.

De gemiddelde wachttijd aan de telefoon daalde in 2016 van 19 seconden in januari, naar 9 seconden in december. Het aantal verzoeken om een spoedbetaling via Per Saldo stabiliseerde eind 2016 op nul. Het betaalproces is hiermee blijvend op orde.

Jaarovergang 2015-2016

In 2015 zijn afspraken gemaakt over een gecontroleerde jaarovergang 2015-2016. Als onderdeel van deze afspraken is het PGB van een aantal budgethouders begin 2016 tijdelijk administratief verlengd. Deze budgethouders hebben per 1 mei 2016 hun definitieve budget toegekend gekregen. De mei-overgang is goed verlopen.

Jaarafsluiting

Het laatste tertaal van 2016 stond in het teken van de voorbereiding op de jaarafsluiting 2016 en de jaarovergang 2016-2017. In de keten zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van toekenningsberichten 2017 door gemeenten en zorgkantoren. De aanlevering en verwerking van deze toekenningsberichten zijn goed verlopen.