PGB: versterken rechtmatigheid

Filter op thema's

Versterken rechtmatigheid PGB

Om tijdens de introductiefase van het trekkingsrecht in 2015 declaraties te kunnen uitbetalen, kreeg de SVB van de staatssecretaris van VWS de opdracht om een aantal controles op zorgovereenkomsten en declaraties niet meer actief uit te voeren: het zogeheten 'coulancebeleid'. Belangrijke controles op de aanwezigheid van voldoende budget, het overschrijden van het maximumtarief en de aanwezigheid van een goedgekeurde zorgovereenkomst bleven wel gehandhaafd.

Versterken rechtmatigheid

Met de ketenpartners zijn afspraken gemaakt over het handhaven van de controles om zo de rechtmatigheid van betalingen te versterken. Vanaf 1 augustus 2016 is gestart met het handhaven op zorgovereenkomsten en wijzigingen. Na deze datum zijn incorrecte zorgovereenkomsten en wijzigingen retour gestuurd naar de budgethouder. Budgethouders kregen daarbij zowel schriftelijk als telefonisch informatie van de SVB over de benodigde correctie(s). Dit proces is goed verlopen.

Met betrekking tot het correct indienen van declaraties is vanaf 1 september een gewenningsperiode van twee maanden gehanteerd. In deze maanden werd de budgethouder actief benaderd door de SVB als een declaratie een of meerdere fouten bevatte. Deze declaraties werden nog wel gewoon uitbetaald.

Sinds 1 november handhaaft de SVB ook op de declaraties en worden foutieve of onvolledige declaraties niet meer uitbetaald. Ook in deze situatie werd de budgethouder actief geïnformeerd door de SVB. De actieve voorlichting en communicatie richting budgethouders hebben ertoe geleid dat steeds meer betalingen voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de Inspectie SZW over terugkoppeling naar aanleiding van signalen die de SVB afgeeft over vermoedens van fraude.