PGB: verplichtstelling standaarddocumenten

Filter op thema's

PGB: verplichtstelling standaarddocumenten

In 2016 is verder gewerkt aan standaardisering in de uitvoering van het PGB. Het verplichten van het gebruik van standaarddocumenten is hier onderdeel van. Dit is erop gericht om het voor de budgethouder eenvoudiger te maken om afspraken te maken met zijn zorgverlener(s) en geleverde zorg uit te laten betalen - nu en in de toekomst.

Voordelen van standaardisatie

Deze standaardisering leidt onder andere tot een snellere verwerking van formulieren en snellere zekerheid voor de budgethouder. Ook zorgt het ervoor dat er minder fouten worden gemaakt bij het indienen van een declaratie. Daarnaast zijn betere mogelijkheden om standaardformulieren te digitaliseren.

Om de verplichtstelling van standaardmodellen een juridische basis te geven heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een ministeriële regeling opgesteld. Per 1 april 2017 wordt gestart met de verplichtstelling van standaardmodellen voor zorgovereenkomsten en mutatieformulieren.