PGB: zorgovereenkomst naar verstrekker

Filter op thema's

PGB: zorgovereenkomst naar verstrekker

In de keten zijn in 2016 afspraken gemaakt om het PGB-proces te vereenvoudigen. Een van de afspraken is dat de budgethouder zijn of haar zorgovereenkomst in de toekomst rechtstreeks moet kunnen indienen bij de budgetverstrekker(s). De verstrekkers zorgen vervolgens voor de zorginhoudelijke en arbeidsrechtelijke controle en een juiste aanlevering van de zorgovereenkomst bij de SVB.

De laatste maanden van 2016 is toegewerkt naar de opzet voor een taakoverdracht van de SVB naar zorgkantoren per 1 april 2017. Momenteel doet de SVB hierop een uitvoeringstoets. De gesprekken voor de overdracht naar gemeenten zijn nog niet afgerond.