PGB: ondersteuning budgethouders onder de Zorgverzekeringswet

Filter op thema's

Salarisadministratie

Budgethouders die een PGB hebben op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen op vrijwillige basis kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van de SVB bij de uitvoering van hun werkgeversverplichtingen, waaronder hun salarisadministratie. Over de uitvoering zijn aparte afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland, de zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS. De Zvw kent daardoor niet dezelfde systematiek als Trekkingsrecht PGB.

De dienstverlening van de SVB bestaat uit het voeren van de salarisadministratie en het indienen van zorgdeclaraties bij de zorgverzekeraar in opdracht van de budgethouder. Na goedkeuring van de declaratie door de zorgverzekeraar, betaalt de SVB de zorgverlener uit en draagt de afdrachten van heffingen en premies af aan de Belastingdienst.

Collectieve regelingen

Net zoals in het Trekkingsrecht, biedt de SVB ook ondersteuning aan budgethouders op het gebied van collectieve regelingen zoals loondoorbetaling bij ziekte en rechtsbijstand. Deze ondersteuning maakt geen deel uit van de overeenkomst met zorgverzekeraars, deze kosten worden door het Ministerie van VWS gedragen.

In 2016 is in samenwerking met de zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS gewerkt aan een betrouwbare uitvoering. Naar verwachting wordt in 2017 een wettelijke basis gecreëerd voor de dienstverlening van de SVB aan budgethouders met een PGB op grond van de Zvw. Voor een betrouwbare uitvoering moet ook een aantal IT-aanpassingen doorgevoerd worden. Deze aanpassingen zijn meegenomen in het nieuwe IT-landschap.