Ontwikkelingen in wet- en regelgeving Zvw

Filter op thema's

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving Zorgverzekeringswet

In 2016 is het instrument PGB wettelijk verankerd in de Zorgverzekeringswet. De huidige werkwijze van het controle- en declaratieproces wordt in 2017 voortgezet. In 2017 worden de noodzakelijke IT-aanpassingen voor een rechtmatige uitvoering voorbereid en uitgevoerd. Naar verwachting wordt in 2017 de dienstverlening van de SVB in de Zorgverzekeringswet opgenomen.

Vanaf 1 juli 2017 stopt de SVB op verzoek van verzekeraars met het verwerken van maandbetalingen. Budgethouders worden hierover begin 2017 ingelicht. De uitvoerbaarheid van de dienstverlening in de Zorgverzekeringswet staat voor de SVB voorop.