SVB Pensioenoverzicht

Filter op thema's

SVB Pensioenoverzicht

Burgers kunnen een SVB Pensioenoverzicht aanvragen. Hiermee krijgen ze inzicht in hun opgebouwde aanspraken van hun eigen AOW-pensioen. Ook geeft het overzicht inzage in de hoogte van de nabestaandenuitkering waarop hun partner of kinderen recht kunnen hebben.

De SVB zorgt voor een geactualiseerde versie van het SVB Pensioenoverzicht op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in de verzekeringspositie van de klant, die al een Pensioenoverzicht heeft ontvangen.

Als de burger gebruik maakt van DigiD, dan zijn de opgebouwde pensioenrechten direct in te zien via de website van de SVB.