Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering

Filter op thema's

Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering

In de afgelopen jaren heeft het Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (EBU) de mogelijkheden onderzocht van verdergaande samenwerking tussen de betrokken partners op internationaal gebied. De betrokken partners zijn de Belastingdienst, Zorginstituut Nederland (Zin), IND, UWV, SVB en DUO. Via de werkgroepen zijn opdrachten opgepakt die hebben geleid tot praktische werkafspraken en kennisuitwisseling.

In 2016 zijn de activiteiten rond het Nederlands voorzitterschap van de EU vanuit het EBU opgevolgd. Verder is er een praktische samenwerking gerealiseerd tussen de SVB en UWV op het gebied van klantbezoeken in het buitenland en hebben UWV en SVB een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van internationale gegevensuitwisseling bij overlijden van klanten in het buitenland.

In 2017 gaat het EBU door als een kennisnetwerk. De stuurgroep gaat themagericht werken onder een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Onderzocht wordt of via andere samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld de Manifestgroep nog kennisdeling kan plaatsvinden.